Website Maker

STICHTING KLOKKENSPEL GRONINGEN

DOELSTELLING

De Stichting Klokkenspel Groningen heeft als doel:

 • het coördineren van activiteiten op het gebied van klokkenspel in de provincie Groningen;
 • het wekken van belangstelling voor en het bevorderen van het gebruik, behoud, herstel en uitbreiding van beiaarden en luidklokken, met name in de provincie Groningen;
 • het verwerven van gelden om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.

Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het verzorgen en uitbrengen van publicaties en geluidsopnames en -dragers;
 • excursies en lezingen;
 • het organiseren van concerten;
 • het beleggen van vergaderingen, alsmede door alle andere geoorloofde middelen.

CARILLONS IN DE PROVINCIE GRONINGEN

Appingedam
In de toren van de Nicolaïkerk hangt een carillon met een omvang van 51 klokken (f1-d6). De automaat bestaat uit een speeltrommel. Beiaardier Adolph Rots bespeelt de beiaard handmatig op zaterdag, van april tot september, van 11.00 – 11.30 uur.
Meer informatie op de website van de Stichting Damster Klokkenspel.

Groningen
In de Martinitoren hangt een carillon met een omvang van 52 klokken (fis-cis5). De automaat bestaat uit een speeltrommel. Handmatige bespeling vindt plaats op dinsdag van 12.00 – 13.00 uur en op zaterdag van 11.00 – 12.00 uur door beiaardiers Bob van der Linde en Maurits Bunt.
In de toren van het Academiegebouw hangt een carillon met een omvang van 25 klokken (c2-d4). Automatisch spel is computergestuurd. Handmatige bespeling vindt plaats op dinsdag van 10.00 – 11.00 uur door beiaardier Bob van der Linde.
Meer informatie op de website van de Stichting Martini Beiaard Groningen.

Heiligerlee
In de tuin van het Klokkengieterijmuseum is een carillon opgesteld met een omvang van 49 klokken (es1 – f5). Het is, wereldwijd, één van de achttien zogenoemde vredescarillons ter herinnering aan de mobilisatieslachtoffers uit WO I (1914-1918). Grondlegger van het carillon is Pieter de Boer.
Het carillon speelt ieder uur zolang het museum is geopend (1 april tot 1 november) middels een bandspeelwerk en een tijdklok. Simon Laudy verzorgt ieder seizoen een nieuwe melodie.
Het carillon wordt bij bijzondere gelegenheden met de hand bespeeld door een van de museumvrijwilligers. Deze bespelingen worden in beginsel aangekondigd op de website van de Musea Heiligerlee.

Middelstum
In de toren van de Hippolytuskerk hangt een carillon met een omvang van 30 klokken (cis2-gis4). De automaat bestaat uit een bandspeelwerk en een speeltrommel. Beiaardier Henk Veldman bespeelt het carillon eens per maand op zaterdag om 13.30 uur.
Meer informatie op de website van de Commissie Hemony Beiaard Middelstum.

Veendam
In de toren bij de Protestantse Kerk hangt een carillon met een omvang van 49 klokken (f1-g5). Een computer stuurt de automaat aan. Donderdag van 14.00 – 15.00 uur kunt u beiaardier Vincent Hensen-Oosterdijk de beiaard horen bespelen.
Meer informatie op de website van de Stichting Carillon Veendam.

Winschoten
In de Vitustoren (ook bekend als ‘Olle Witte’) van de Marktpleinkerk hangt een carillon met een omvang van 49 klokken (d1-e5). De automaat bestaat uit een speeltrommel. De beiaard wordt op vrijdag van de even weken van 16.00 – 17.00 door beiaardier Vincent Hensen-Oosterdijk bespeeld.
Meer informatie op de website van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt.

ACTIVITEITEN

Ieder jaar op de tweede zaterdag in juni wordt de Open Torendag georganiseerd.

In het jaar 2024 op zaterdag 8 juni.

Alle carillons in de provincie zijn dan te bezichtigen en te beluisteren. Daarnaast kunnen de luidklokken in de kerken van Groninger Kerken en overige torens bezocht worden.

Meer gedetaillerde informatie kunt u vinden in de digitale folder.


Ieder najaar organiseert de stichting een excursie waarbij beiaard en luidklok het thema zijn.

BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • dhr. B. Visser (voorzitter)
 • dhr. J. Pompstra (secretaris/penningmeester)
 • dhr. V. Hensen-Oosterdijk
 • dhr. W. Hoiting
 • dhr. J. Horst
 • mw. E. Jansen
 • dhr. S.M. Laudy
 • dhr. J. Luit
 • dhr. H.B. Ritzema
 • dhr. A. Rots

De bestuursleden voeren hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting vrijwillig uit en ontvangen daarvoor in generlei vorm een beloning.

ANBI

De Stichting Klokkenspel Groningen heeft op dit moment een aanvraag lopen bij de belastingdienst om de status van Culturele ANBI te verkrijgen.


Het beleidsplan van de Stichting Klokkenspel Groningen luidt als volgt:

De stichting tracht haar eerder genoemde doelen onder meer te verwezenlijken door het verzorgen en uitbrengen van publicaties en geluidsopnames en -dragers, het organiseren van excursies en lezingen, het organiseren van concerten en het beleggen van vergaderingen, alsmede door alle andere geoorloofde middelen. Tevens wordt ieder jaar de provinciale Open Torendag georganiseerd en is er een excursie voor belangstellenden naar een regio met carillon(s) en luidklokken.


Het RSIN-nummer van de Stichting is 806123849.


Het banksaldo van de stichting was op 31 december 2023 € 1.263,73.

INFORMATIE

Het algemeen mailadres van de stichting is:

info[at]stichting-klokkenspel-groningen.nl


IBAN:

NL 25 INGB 0007 6259 04 t.n.v. Stichting Klokkenspel Groningen


Het mailadres van het secretariaat is:

secretaris[at]stichting-klokkenspel-groningen.nl